Śledź nas na:Styl naukowy

Styl naukowy - to styl, którym pisane są dzieła specjalistyczne z różnych dziedzin wiedzy. W zależności od tego, jakiej dziedziny rozprawa dotyczy, występuje w tym stylu duża liczba wyrazów specjalnych, terminów o ściśle określonych znaczeniach.

Język ten cechuje jednoznaczność, dążenie do precyzyjnego formułowania twierdzeń i opinii, oraz wszelkich pierwiastków emocjonalnych. Nawet ścisłe, jak matematyka, fizyka, chemia, posługują się obok terminologii także wzorami, liczbami i symbolami. Te symbole mają charakter międzynarodowy i są czytelne dla wszystkich specjalistów, niezależnie od tego jakim językiem mówią.

W stylu naukowym bardzo często rzeczowniki o znaczeniu pojęć oderwanych pełnią w zdaniach role podmiotu. Charakterystyczną cechą stylu naukowego jest jego abstrakcyjność. Ta cecha wynika z zasadniczej funkcji nauki, która dąży do uogólnień, operuje pojęciami oderwanymi i odwołuje sie do racjonalnego myślenia czytelnika. Odmianą stylu naukowego jest styl publikacji popularnonaukowych, podręczników, artykułów prasowych poświęconych popularyzacji zagadnień naukowych. Często styl naukowy ulega wynaturzeniom, kiedy autorzy nie biorą pod uwagę możliwości percepcyjnych czytelnika i komplikują tekst trudnymi konstrukcjami składniowymi i przerostem terminologii.

 Zobacz także