Śledź nas na:Styl artystyczny

Styl artystyczny - to styl dzieła literackiego - dzieła sztuki, które ma za tworzywo język, ale rządzi się innymi prawami niż wszelkie inne komunikaty językowe.

Obserwuje się wielkie zróżnicowanie stylistyczno - językowe w tekstach zaliczanych do literatury pięknej. Często spotykamy różne środki językowe, które są charakterystyczne dla danej epoki literackiej: onomatopeje, porównania, metafory, epitety, rym, rytm.

 Zobacz także