Śledź nas na:Styl publicystyczno - dziennikarski

Publicystyka to dział piśmiennictwa zajmujący się omawianiem aktualnych spraw społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych na łamach prasy albo w innych środkach masowego przekazu - w radiu i telewizji. Publicystyka służy przedstawianiu i propagowaniu poglądów, przekonań i opinii. Posługuje się ona różnymi formami wypowiedzi, jak artykuły, eseje, szkice, recenzje, reportaże, felietony i korespondencje. Styl tych publikacji jest zróżnicowany w zależności od formy, jaką dany dziennikarz uprawia.

Charakter najbardziej zbliżony do stylu naukowego mają takie formy, jak broszury polityczne i artykuły problemowe oraz tzw. artykuły wstępne, otwierające numer czasopisma. Podobieństwo do stylu urzędowego wykazuje styl drobnych informacji prasowych. Cechuje go zwięzłość, brak elementów na cechowanych emocjonalnie słownictwo oficjalne.

W stylu informacji prasowej przeważają zdania pojedyncze średniej długości. Występuje w nim wiele wyrazów i związków frazeologicznych na cechowanych oficjalnością.

Styl artystyczny - mogą występować różnorodne środki językowe właściwe wszystkim pozostałym stylom języka, a ponadto środki zaczerpnięte z języka innych epok historycznych oraz regionalnych i środowiskowych odmian języka.

 Zobacz także