Śledź nas na:Styl kancelaryjny

Styl kancelaryjny (styl korespondencji biurowej) - cechuje go upodobanie do używania wyrażeń i zwrotów uroczystych, książkowych (domy - budynki mieszkalne; kupować - nabywać; spożywać - konsumować; starać się - dokładać starań).

Często używane są niepoprawne wyrażenia sztucznie rozbudowane (w miesiącu maju, w okresie czasu, w mieście Łodzi ).

Szerzą się też utrwalone błędy językowe (zabezpieczyć środki finansowe - zapewnić, zagwarantować kredyty lub fundusze).

Teksty urzędowe zawierają konstrukcje składniowe zaczynające się od słów: w nawiązaniu do..., w oparciu o ..., w odniesieniu do..., w odpowiedzi na...). Autorzy tych tekstów lubują się w tworzeniu neologizmów słowotwórczych (szkła okularowe - szkła do okularów, prace remontowe - remont, ustalenia cenowe - ustalenia cen, klubokawiarnia, zleceniobiorca).

 Zobacz także