Śledź nas na:Styl i jego odmiany

Styl - jest to indywidualny sposób wyrażania uczuć i myśli, za pomocą form językowych. Pochodzi od greckiego słowa stylos - rylec do pisania na tabliczkach woskowych.

Może być styl:

  • epoki - zespół środków fonetycznych charakterystycznych dla danej epoki

  • pisarza

  • dzieła - każde dzieło ma swój językowych

Odmiany stylu:

  • styl potoczny

  • styl przemówień

  • styl urzędowo - kancelaryjny

  • styl naukowy

  • styl dziennikarski (publicystyczny)

  • styl artystyczny

 Zobacz także